Ο/Η Θανών/ούσα: Τζουβελέκης Αλέξανδρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤζουβελέκης Αλέξανδρος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑφροδίτη
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΝόσημα χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 11 21 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 22
Πατρίδα ΘανόντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα ΘανόντοςΒαφεύς
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως585
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΤζουβελέκης Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαφεύς
ΣυγγένειαΥιός