Ο/Η Θανών/ούσα: Μακριάς Ανδρέας

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜακριάς Ανδρέας
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος85
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1895 05 23 8πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 05 23
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρρά
Επάγγελμα ΘανόντοςΑξιωματικός Β.Ναυτικού
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως319
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑγγελίδης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος53
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦωτανάπτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)