Ο/Η Θανών/ούσα: Νικολιάδης Ιωάννης Σωτ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΝικολιάδης Ιωάννης Σωτ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣωτήριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣτυλιανή Παπαδάκη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1895 05 16 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 05 16
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως303
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαδάκης Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΚρήτη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠάππος