Ο/Η Θανών/ούσα: Τζώνη Μαριγώ Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΤζώνη Μαριγώ Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Βιδάλη
Ηλικία Θανόντος23
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1895 05 14 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 05 15
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΟικ.
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [Θ]
Αριθμός Πράξεως301
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
ΣυγγένειαΦίλος