Ο/Η Θανών/ούσα: Βιτσαξή Στέλλα Π.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒιτσαξή Στέλλα Π.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαντολέων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΓιαννούλα Κυριακίδου
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΠλευρίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1895 05 12 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 05 12
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως296
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαλουτάς Εμμανουήλ
Ηλικία Δηλούντος17
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)