Ο/Η Θανών/ούσα: Φωτεινιά Δεσποινού

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦωτεινιά Δεσποινού
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΟδοντοφυϊα
Ημ/νία Θανάτου1876 11 20 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 21
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως582
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς. Βλ. γεν. 391/1875.

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦωτεινιάς Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΧίος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΠατήρ