Ο/Η Θανών/ούσα: Ξένου Ελένη Δημ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΞένου Ελένη Δημ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΖαμπέτα
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΚατάρρους;
Ημ/νία Θανάτου1876 05 24 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 24
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως264
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛουσίδης Γιαννούλης
Ηλικία Δηλούντος50
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΦίλος