Ο/Η Θανών/ούσα: Ανεξάρτητος Παντελής Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑνεξάρτητος Παντελής Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλίζα Δημακοπούλου
Ηλικία Θανόντος02 μ
ΑσθένειαΒρογχίτις
Ημ/νία Θανάτου1895 05 12 6πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 05 12
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως295
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚουντούρης Ανδρέας
Ηλικία Δηλούντος32
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΠιλοπώλης
Συγγένεια(μη ορισμένο)