Ο/Η Θανών/ούσα: Αρακά Μαρία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑρακά Μαρία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣιδερής
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚαλλιόπη Νάζου
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΜυελίτις ανιούσα
Ημ/νία Θανάτου1895 05 08 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 05 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως288
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑρακάς Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος23
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥδροφόρος
ΣυγγένειαΘείος