Ο/Η Θανών/ούσα: Χριστοφορίδης Αλέξανδρος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧριστοφορίδης Αλέξανδρος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑργυρώ Γιαννούτσου
Ηλικία Θανόντος25
ΑσθένειαΦυματίωσις πνευμόνων
Ημ/νία Θανάτου1895 05 07 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 05 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΕμποροϋπάλληλος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως287
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Σταμάτιος
Ηλικία Δηλούντος38
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)