Ο/Η Θανών/ούσα: Σάββα Αναστασία Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣάββα Αναστασία Ιω.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος90
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 11 20 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 20
Πατρίδα ΘανόντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ [θ] Ιωάννης
Αριθμός Πράξεως581
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑργυρόπουλος Χρήστος
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΚυδωνίαι
Επάγγελμα ΔηλούντοςΖαχαροπλάστης
ΣυγγένειαΦίλος