Ο/Η Θανών/ούσα: Φωσκόλου Αννα Φρ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦωσκόλου Αννα Φρ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραγκίσκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜπίλιω Γλύμπη
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΦυματιώδης πνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 05 06 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 05 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως285
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαγούνας Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦαρμακοποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)