Ο/Η Θανών/ούσα: Λιθαρόπουλος Δημήτριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛιθαρόπουλος Δημήτριος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΕμμανουήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΧαρίκλεια
Ηλικία Θανόντος03
ΑσθένειαΛαρυγγίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 11 19 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 20
Πατρίδα ΘανόντοςΚωνσταντινούπολις
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως580
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜωρίκης Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΕξάδελφος