Ο/Η Θανών/ούσα: Μαλάνου Αρτεμις Μιχ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαλάνου Αρτεμις Μιχ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜιχαήλ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΤριανταφυλλιά Λιγνού
Ηλικία Θανόντος03 μ
ΑσθένειαΕντερικός κατάρρους
Ημ/νία Θανάτου1895 04 28 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 04 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως268
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαλάνος Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΧρωματιστής
ΣυγγένειαΠατήρ