Ο/Η Θανών/ούσα: Αναργυρίου Σταμάτιος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑναργυρίου Σταμάτιος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑνάργυρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Χούλη
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΓαστροεντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 11 19 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 20
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως579
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑναργυρίου Ανάργυρος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΠόρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΘερμαστής
ΣυγγένειαΠατήρ