Ο/Η Θανών/ούσα: Αντωνιάδης Εμμανουήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑντωνιάδης Εμμανουήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνδριάνα Καρακαλά
Ηλικία Θανόντος27 ημ
ΑσθένειαΠνευμονικός κατάρρους
Ημ/νία Θανάτου1895 04 26 6μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 04 27
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως264
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαρακαλάς Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙατρός
ΣυγγένειαΘείος