Ο/Η Θανών/ούσα: Κόκαλης Ιωάννης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚόκαλης Ιωάννης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΦραγκίσκος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Βάλβη
Ηλικία Θανόντος10 ημ
ΑσθένειαΑτελής ανάπτυξις
Ημ/νία Θανάτου1895 04 25 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 04 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως263
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚόκαλης Φραγκίσκος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟινοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ