Ο/Η Θανών/ούσα: Αγγελής Παναγιώτης Γ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑγγελής Παναγιώτης Γ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννη Μπαγιούργου
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1895 04 18 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 04 18
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως247
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαραμάνης Λουκάς
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜουσικός
Συγγένεια(μη ορισμένο)