Ο/Η Θανών/ούσα: Ζερλέντης Φίλιππος Νικ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΖερλέντης Φίλιππος Νικ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγγελική Λαμπρινούδη
Ηλικία Θανόντος10
Ασθένεια ? όγκος γόνατος
Ημ/νία Θανάτου1895 04 16 4πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 04 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως245
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΖερλέντης Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος21
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΑδελφός