Ο/Η Θανών/ούσα: Μπαγουλάκη Αικατερίνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπαγουλάκη Αικατερίνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΠαναγιώτης
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος60
ΑσθένειαΑποπληξία
Ημ/νία Θανάτου1895 04 11 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 04 11
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως237
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαγγελόπουλος Αγγελος
Ηλικία Δηλούντος23
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΑνιψιός