Ο/Η Θανών/ούσα: Ματζαράκη Γαρουφαλιά

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜατζαράκη Γαρουφαλιά
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΛεμονιά
Ηλικία Θανόντος55
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1876 11 19 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 20
Πατρίδα ΘανόντοςΜοσχονήσια
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως576
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαρκαντώνης Αθανάσιος
Ηλικία Δηλούντος55
Πατρίδα ΔηλούντοςΜοσχονήσια
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚουρεύς
ΣυγγένειαΑδελφός