Ο/Η Θανών/ούσα: Κριστάλης Εμμανουήλ Σπ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚριστάλης Εμμανουήλ Σπ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚυριακή Αρακά
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΕντερίτις χρ.
Ημ/νία Θανάτου1895 04 10 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 04 10
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως234
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚριστάλης Αλέξανδρος
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαυπηγός
ΣυγγένειαΘείος