Ο/Η Θανών/ούσα: Ρούσσου Καλλιρρόη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡούσσου Καλλιρρόη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑννίτσα Τσόλα
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 04 08 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 04 08
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως229
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚανάκης Μιχαήλ
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
Συγγένεια(μη ορισμένο)