Ο/Η Θανών/ούσα: Κατράμη Ευαγγελία

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚατράμη Ευαγγελία
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑγγελος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦωτεινή
Ηλικία Θανόντος18 μην
ΑσθένειαΔράκος
Ημ/νία Θανάτου1876 11 19 10πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως575
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΙσιδώρου Παύλος Μ.
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΙεροδιάκων
ΣυγγένειαΦίλος