Ο/Η Θανών/ούσα: Καμπάνης Γεώργιος Ιω.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαμπάνης Γεώργιος Ιω.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦιλιώ
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΙλαρά
Ημ/νία Θανάτου1895 04 05 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 04 06
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως225
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΡαουζαίος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
Συγγένεια(μη ορισμένο)