Ο/Η Θανών/ούσα: Αλαφαντής Βασίλειος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑλαφαντής Βασίλειος
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΜυελίτις οξεία
Ημ/νία Θανάτου1895 03 31 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 04 01
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα ΘανόντοςΜάγειρος
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΕ
Αριθμός Πράξεως216
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαλσαμής Απόστολος
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπηρέτης
Συγγένεια(μη ορισμένο)