Ο/Η Θανών/ούσα: Καβαλιέρου Σταυρούλα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαβαλιέρου Σταυρούλα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΓεώργιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑφροδίτη Σταυρινού
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΠνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1876 11 18 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως574
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαβαλιέρος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΠάρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ