Ο/Η Θανών/ούσα: Ακύλας Γεώργιος Αντ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΑκύλας Γεώργιος Αντ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Γαβαλά
Ηλικία Θανόντος26
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1895 03 29 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 03 30
Πατρίδα ΘανόντοςΘήρα
Επάγγελμα ΘανόντοςΜηχανικός
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ
Αριθμός Πράξεως212
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑκύλας Ιωάννης
Ηλικία Δηλούντος18
Πατρίδα ΔηλούντοςΘήρα
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦανοποιός
ΣυγγένειαΑδελφός