Ο/Η Θανών/ούσα: Καϊρης Ορέστης Λεων.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚαϊρης Ορέστης Λεων.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΛεωνίδας
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματούλα Τζίλου
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΕκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1895 03 30 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 03 30
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως211
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπάς Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος60
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΣυγγενής