Ο/Η Θανών/ούσα: Μπουλούκου Ειρήνη

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπουλούκου Ειρήνη
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣυμεών
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυαγγελινή Μιχ. Τίγκα
Ηλικία Θανόντος02 έ 06 μ
ΑσθένειαΙλαρώδης βρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 03 29 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 03 30
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως210
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπουλούκος Συμεών
Ηλικία Δηλούντος45
Πατρίδα ΔηλούντοςΤήνος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛιθοξόος
ΣυγγένειαΠατήρ