Ο/Η Θανών/ούσα: Βουργαράκη Μαριγώ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒουργαράκη Μαριγώ
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 11 18 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 19
Πατρίδα ΘανόντοςΧαλκίς
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [θ]
Αριθμός Πράξεως573
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαλαιολόγος Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος22
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜεταπράτης
ΣυγγένειαΑνιψιός