Ο/Η Θανών/ούσα: Ρούβαλη Γραμματική

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡούβαλη Γραμματική
Πατρώνυμο ΘανόντοςΒασίλειος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚωνστάντζα
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 03 25 10μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 03 26
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως201
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρής Μάρκος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΟπωροπώλης
Συγγένεια(μη ορισμένο)