Ο/Η Θανών/ούσα: Μωριτσά Παρασκευή

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜωριτσά Παρασκευή
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣταματούλα Λεμονή
Ηλικία Θανόντος06 μ
ΑσθένειαΒρογχικός κατάρρους
Ημ/νία Θανάτου1895 03 24 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 03 25
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως197
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛεμονής Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος70
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΠάππος