Ο/Η Θανών/ούσα: Ιωάννου Ζεννού Αντ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΙωάννου Ζεννού Αντ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑντώνιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΦλουρού
Ηλικία Θανόντος02 έ 06 μ
ΑσθένειαΙλαρά
Ημ/νία Θανάτου1895 03 25 1πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 03 25
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως196
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΙωάννου Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος42
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαστάζος
ΣυγγένειαΘείος