Ο/Η Θανών/ούσα: Πασκάλη Φράγκα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠασκάλη Φράγκα
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος70
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 11 16 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 17
Πατρίδα ΘανόντοςΧίος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως572
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΠαπαδόπουλος Γεώργιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΣμύρνη
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
ΣυγγένειαΦίλος