Ο/Η Θανών/ούσα: Βαγιάνου Ανέζα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒαγιάνου Ανέζα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΘεόδωρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑνδριάνα Ζέη
Ηλικία Θανόντος07
ΑσθένειαΕντερίτις
Ημ/νία Θανάτου1876 05 06 7μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 05 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως236
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες: ...

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαγιάνος Θεόδωρος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΑνδρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚτίστης
ΣυγγένειαΠατήρ