Ο/Η Θανών/ούσα: Φουρναράκης Γρηγόριος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦουρναράκης Γρηγόριος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΝικόλαος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠοθητή Νομικού
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΔιφθερίτις
Ημ/νία Θανάτου1895 03 22 1μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 03 23
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ*
Αριθμός Πράξεως192
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦουρναράκης Νικόλαος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣιδηρουργός
ΣυγγένειαΠατήρ