Ο/Η Θανών/ούσα: Παπά Δημητρίου Αγγελική

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαπά Δημητρίου Αγγελική
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαρία Καψοκόλου
Ηλικία Θανόντος80
ΑσθένειαΓήρας
Ημ/νία Θανάτου1876 11 16 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 17
Πατρίδα ΘανόντοςΨαρά
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος; Δημήτριος [θ]
Αριθμός Πράξεως571
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΙωάννου Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος28
Πατρίδα ΔηλούντοςΨαρά
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒυρσοδέψης
ΣυγγένειαΑνιψιός