Ο/Η Θανών/ούσα: Παγίδα Μαρία Ιωάννου

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΠαγίδα Μαρία Ιωάννου
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑργυρώ Καραμολέγκου
Ηλικία Θανόντος01 έ 06 μ
ΑσθένειαΙλαρά
Ημ/νία Θανάτου1895 03 18 8μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 03 19
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως181
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜαυρουδής Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΦερετροποιός
Συγγένεια(μη ορισμένο)