Ο/Η Θανών/ούσα: Μαρίνου Κωνσταντίνος Μ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜαρίνου Κωνσταντίνος Μ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΜαρίνος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΚιουράνα Σμύρου
Ηλικία Θανόντος15 μην
ΑσθένειαΜαρασμός;
Ημ/νία Θανάτου1876 11 15 3μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως570
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΘερμογιάνης Παναγ. [Θερμογιάννης]
Ηλικία Δηλούντος26
Πατρίδα ΔηλούντοςΛεωνίδιον
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑμαξηλάτης
ΣυγγένειαΕξάδελφος