Ο/Η Θανών/ούσα: Κρασερός Αντώνιος Αλεξ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΚρασερός Αντώνιος Αλεξ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑλέξανδρος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕυανθία Αντωνίου
Ηλικία Θανόντος05
ΑσθένειαΑναιμική ?εκλαμψία
Ημ/νία Θανάτου1895 03 15 11πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 03 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση Θανόντος(μη ορισμένο)
Αριθμός Πράξεως169
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΑντωνίου Κωνσταντίνος
Ηλικία Δηλούντος54
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΒαρελοποιός
ΣυγγένειαΘείος