Ο/Η Θανών/ούσα: Χασουράκης Μιχαήλ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΧασουράκης Μιχαήλ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑναστάσιος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠλουμού Στυλιανού
Ηλικία Θανόντος16 μ
ΑσθένειαΒρογχοπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 03 14 9πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 01 14
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως167
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΧασουράκης Αναστάσιος
Ηλικία Δηλούντος35
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΚαπνοπώλης
ΣυγγένειαΠατήρ