Ο/Η Θανών/ούσα: Βράκας Σπυλιώτης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒράκας Σπυλιώτης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Σαλαμοπαλά;
Ηλικία Θανόντος02 μην
ΑσθένειαΔιάρροια
Ημ/νία Θανάτου1876 11 15 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως569
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒράκας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος40
Πατρίδα ΔηλούντοςΤζςσμές; Κρήτη;
Επάγγελμα ΔηλούντοςΣανδαλοποιός
ΣυγγένειαΠατήρ