Ο/Η Θανών/ούσα: Φώτης Νικόλαος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΦώτης Νικόλαος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΔημήτριος
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑικατερίνη Καρβούνη
Ηλικία Θανόντος02
ΑσθένειαΔράκος;
Ημ/νία Θανάτου1876 11 15 2μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 16
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως568
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΦώτης Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος30
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΑχθοφόρος
ΣυγγένειαΠατήρ