Ο/Η Θανών/ούσα: Βενέτου Αναστάσιος Στυλ.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΒενέτου Αναστάσιος Στυλ.
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣτυλιανός
Μητρώνυμο ΘανόντοςΠαρασκευούλα
Ηλικία Θανόντος01 ημ
ΑσθένειαΑτελής ανάπτυξις
Ημ/νία Θανάτου1895 03 06 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 03 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως148
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΒαρδάκας Αντώνιος
Ηλικία Δηλούντος56
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΛεμβούχος
ΣυγγένειαΦίλος