Ο/Η Θανών/ούσα: Σαβέτ Αβραάμ Ισαάκ

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΣαβέτ Αβραάμ Ισαάκ
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙσαάκ
Μητρώνυμο ΘανόντοςΣάρρα
Ηλικία Θανόντος14 μ
Ασθένεια(μη ορισμένο)
Ημ/νία Θανάτου1895 03 06 11μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 03 07
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ.
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως147
ΠαρατηρήσειςΙσραηλίτης;

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΞανθάκης Λεονάρδος
Ηλικία Δηλούντος64
Πατρίδα ΔηλούντοςΣύρος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΥπάλληλος
Συγγένεια(μη ορισμένο)