Ο/Η Θανών/ούσα: Ρηγίνου Φραγκίσκα

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΡηγίνου Φραγκίσκα
Πατρώνυμο ΘανόντοςΑυγουστής
Μητρώνυμο ΘανόντοςΑγνωστον
Ηλικία Θανόντος16
ΑσθένειαΦυματίωσις
Ημ/νία Θανάτου1876 11 14 5μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 15
Πατρίδα ΘανόντοςΑνδρος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΑ [θ]
Αριθμός Πράξεως566
ΠαρατηρήσειςΜάρτυρες

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΚαρανικολάου Αθανάσιος
Ηλικία Δηλούντος34
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΤυποβαφεύς
ΣυγγένειαΣυγγενής