Ο/Η Θανών/ούσα: Ευγενικός Κωνσταντίνος

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΕυγενικός Κωνσταντίνος
Πατρώνυμο ΘανόντοςΙωάννης
Μητρώνυμο ΘανόντοςΕλένη Κατσούκη
Ηλικία Θανόντος01
ΑσθένειαΙλαρώδης περιπνευμονία
Ημ/νία Θανάτου1895 02 28 9μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 03 01
Πατρίδα Θανόντος(μη ορισμένο)
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.
Αριθμός Πράξεως132
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΕυγενικός Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος68
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρέτρια
Επάγγελμα ΔηλούντοςΝαυτικός
ΣυγγένειαΘείος