Ο/Η Θανών/ούσα: Λειβαδάρας Γάσπαρης

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1895
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΛειβαδάρας Γάσπαρης
Πατρώνυμο ΘανόντοςΣπυρίδων
Μητρώνυμο ΘανόντοςΜαριγώ Δαλμηρά
Ηλικία Θανόντος03 ημ
ΑσθένειαΑτελής ανάπτυξις
Ημ/νία Θανάτου1895 02 28 5πμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1895 02 28
Πατρίδα ΘανόντοςΕρμ*
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΒρ.*
Αριθμός Πράξεως130
Παρατηρήσεις(μη ορισμένο)

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΛειβαδάρας Σπυρίδων
Ηλικία Δηλούντος56
Πατρίδα ΔηλούντοςΕρμ
Επάγγελμα ΔηλούντοςΕργάτης
ΣυγγένειαΠατήρ