Ο/Η Θανών/ούσα: Μπάλα Μαριγώ Α.

ΠόληΕρμούπολη
Έτος1876
Ονοματεπώνυμο ΘανόντοςΜπάλα Μαριγώ Α.
Πατρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Μητρώνυμο Θανόντος(μη ορισμένο)
Ηλικία Θανόντος75
ΑσθένειαΝόσος χρ.
Ημ/νία Θανάτου1876 11 14 4μμ
Ημερομηνία δήλωσης θανάτου1876 11 15
Πατρίδα ΘανόντοςΜύκονος
Επάγγελμα Θανόντος(μη ορισμένο)
Οικογεν. Κατάσταση ΘανόντοςΧ [Θ]
Αριθμός Πράξεως565
ΠαρατηρήσειςΜάρτυς

Ο/Η δηλών/ούσα

Ονοματεπώνυμο ΔηλούντοςΜπάλας Δημήτριος
Ηλικία Δηλούντος37
Πατρίδα ΔηλούντοςΜύκονος
Επάγγελμα ΔηλούντοςΜαραγκός
ΣυγγένειαΥιός